کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد اپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ -- اث‍ر ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد اپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ -- اث‍ر ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌
 
پدیدآور:
وود، راج‍ر،۱۹۳۸ - م‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب لیزری مواد اپتیکی
وود، راجر،۱۹۳۸ - م ؛  تهران جهاد دانشگاهی . واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۷۴‬,‭و۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک