کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ق‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارت هشتم کاربری کامپیوتر مبانی امنیت اطلاعات
مقامی ، علی ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک