کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ع‍ب‍ادی‌، ش‍ادم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دل‌ خ‍دم‍ت‍گ‍زار -م‍ش‍ت‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ب‍ادی‌، ش‍ادم‍ان‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
rMonitor Controle [ مانیتور کنترلر ]
معبادی ، شادمان ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ط۷م‌ /،ک‌ /۶۸ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک