کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍رادی‌ م‍ق‍دم‌،م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
ب‍ن‍ی‍اد اروپ‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
پ‍ورت‌ م‍وازی‌[ C
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد( م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍رادی‌ م‍ق‍دم‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
م‍رادی‌ م‍ق‍دم‌،م‍ح‍س‍ن‌
ص‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل تجهیزات برقی از طریق اینترنت
مرادی مقدم ،محسن ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۹ک‌۴م‌ /،ک‌ /۹ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ فرآیندهای کسب و کار
صفری ، حسین ، ۱۳۵۶- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ص۷‌ب۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی چاپخانه های آستان قدس رضوی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن
مرادی مقدم ، جلیل ؛  امام رضا (ع ) ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ال‍ف‌۴م‌ /،ال‍ف‌ /۷۴۸ ،ص‍ن‍ای‍ع‌ چ‍اپ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جایگاه استانداردهای بین المللی ایزو در مدل تعالی سازمانی EFQM [ای .اف .کیو.ام .]
صفری ، حسین ، ۱۳۵۶- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ص۷‌ج۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک