کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍راج‍ع‌ -- خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
م‍راج‍ع‌ -- خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات مرجع
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭د۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭د۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭د۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک