کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍دی‍رخ‍ازن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ رم‍زن‍گ‍اری‌
 
پدیدآور:
م‍دی‍رخ‍ازن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
پیاده سازی نرم افزاری الگوریتم رمزنگاری AES 128
مدیرخازنی ، علی ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹پ‌۴م‌ /،ک‌ /۱۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک