کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ای‍ر، ج‍رال‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
م‍ای‍ر، ج‍رال‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان توسعه : پیتر بائر، کالین کلارک ، آلبرت ا. هیرشمن ، سر آرتور لوئیس ،...
مایر، جرالد، گردآورنده ؛  [تهران ] سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌م۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک