کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اک‍ت‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اک‍ت‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ز، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌، ث‍ام‍ن‌ال‍ح‍ج‍ج‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی معماری با استفاده از ماکت سازی : راهنمای کارگاهی در ساخت و استفاده از ماکت های معماری
میلز، کریس ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی معماری با استفاده از ماکت سازی : راهنمای کارگاهی در ساخت و استفاده از ماکت های معماری [منبع الکترونیکی ]
تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴ط/، ۲۹۷۰ ، AN ،س‍ی‌ دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ابزار و مصالح و شیوه های گوناگون ماکت سازی
میلز، کریس ؛  تهران علم و دانش ، ثامن الحجج   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۹۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک