کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ارل‌،ج‍ودی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ارل‌،ج‍ودی‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌ :آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رژیم غذایی بورلی هیلز همراه کوچک لاغری (کتاب راهنمای کوچک لاغری )
مارل ،جودی ؛  تهران شهرآب :آینده سازان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۲۲/۲‬,‭‌م۲۳د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک