کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ران‌ -- اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹ ،
م‍س‍وول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
 
پدیدآور:
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌،۱۸۹۴- ۱۹۸۹ م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ش‍ب‍اوی‍ز
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍دی‍ران‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نه برای لقمه ای نان : آداب بازرگانی و اخلاق مدیریت
ماتسوشیتا، کونوسوکی ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۷‬,‭‌م۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی نیک فرجامی
ماتسوشیتا، کونوسوکی ؛  انجمن مدیران صنایع جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶‬,‭آ۳ژ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی (شرکت ها)
ماتسوشیتا، کونوسوکی ،۱۸۹۴- ۱۹۸۹ م ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۰‬,‭‌م۲‌م۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک