کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ن‍وات‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌ -- .س‍ال‍ش‍م‍ار
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - ۱۳۵۶ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ق‍ن‍وات‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، ۱۳۴۴-
ق‍ن‍وات‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ص‍ال‍ح‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شریعتی و تاریخ اسلام : نگاهی به رویکرد و آثار دکتر شریعتی در زمینه تاریخ اسلام : به ضمیمه پاسخ به "نقدی بر اسلام شناسی "
قنوات ، عبدالرحیم ؛  مشهد نشر صالح   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اسلام از آغاز تا سال یازدهم هجری
قنوات ، عبدالرحیم ، ۱۳۴۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ق۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک