کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ل‍ب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ل‍ب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
ق‍ل‍ب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍وک‍ی‍ن‍وس‌، پ‍ی‍ت‍ر
ک‍ردی‌، رام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ت‍م‍ی‌ و ش‍رک‍ا
ن‍ش‍ر ت‍دب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و بیماریهای داخلی و قلب
کردی ، رامین ؛  تهران نشر تدبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۸۴‬,‭‌ک ۴و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های قلبی - عروقی
کوکینوس ، پیتر ؛  تهران شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۸۴‬,‭و۴‌ک۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک