کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ن‍ای‍ی‌، اب‍وطال‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍لاق‍ی‍ت‌
وی‍راس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ن‍ل‍ر ، ج‍ورج‌. اف‌
ف‍ن‍ای‍ی‌، اب‍وطال‍ب‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
راه‍ب‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رهنمودهایی برای ویرایش و نشر کتاب
فنایی ، ابوطالب ؛  شیراز راهبرد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌ف۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هنر و علم خلاقیت
نلر ، جورج . اف ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ن۸‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک