کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ل‍وی‍د، ت‍ام‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ف‍ل‍وی‍د، ت‍ام‍س‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی
فلوید، تامس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک مدار، طراحی ، کاربرد
فلوید، تامس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۰‬,‭‌ف۸‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک