کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ن‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍ر
 
پدیدآور:
ع‍ن‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تشخیص زیرکلمات فارسی
عنبری ، محمدحسین ؛  مشهد: دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۵ت‌۹ع‌ /،ک‌ /۱۵۲ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک