کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍وی‌ ف‍ری‍خ‍ت‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وی‌ ف‍ری‍خ‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی ویژه گروه علوم انسانی
مرادی ، محمدتقی ؛  تهران علوی فریخته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک