کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ب‍دال‍ه‌زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍ه‌زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر هوش مصنوعی توزیع شده
عبداله زاده بارفروش ، احمد ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۷‬,‭‌ع۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک