کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ب‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
روب‍وت‍ی‍ک‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‍ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رق‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - م‍ق‍داره‍ا
پ‍ی‌ اس‍پ‍ای‍س‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ن‍ظری‍ه‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ررض‍ا
ک‍ارل‍س‍ون‌، ب‍روس‌
خ‍ام‍ن‍ی‍ان‌، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌
ب‍راگ‍ا، ن‍ی‍وت‍ن‌ س‍ی‌.
ک‍س‍رائ‍ی‌، ن‍اص‍ر
ک‍وئ‍ن‌ ،ج‍ان‌
خ‍ام‍ن‍ه‌اص‍ل‌، ش‍ه‍رام‌
 
ناشر:
ع‍ب‍ادی‌
ن‍ش‍ر ع‍ب‍ادی‌
ع‍ب‍ادی‌: آش‍ی‍ن‍ا
ن‍ش‍ر ع‍ب‍ادی‌ : ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش PSpice9 [پی اسپایس نه ]
کوئن ،جان ؛  تبریز نشر عبادی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل تحلیل وطراحی مدارهای منطقی دیجیتال
فتحیان ، امیررضا ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
خامنیان ، امیرعباس ؛  تبریز عبادی : آشینا   ، ۱۳۸۰-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ن۶۲۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اکترونیک به زبان ساده برای جوانان به همراه مدارهای عملی و کاربردی
میرزایی ، محمد ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۰‬,‭‌م۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس مهندسی ویلیام اچ - هیت ، جان ا- باک
خامنه اصل ، شهرام ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۷۰‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۷۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل سیستمهای مخابراتی مقدمه ای بر سیگنالها و نویز در مخابرات الکتریکی
کارلسون ، بروس ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲/۵‬,‭‌ک۱۵‌ت۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل قطعات و مدارات الکترونیکی روبرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی
کسرائی ، ناصر ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ق۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش PSpice9 [پی اسپایس نه ] : تجزیه و تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی با Orcad PSpice [اورکد پی اسپایس ] [ منبع الکترونیکی ز
تبریز نشر عبادی : علمیران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۸۹آ ، ۴۵۴ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روبوتیک ، مکاترونیک و هوش مصنوعی
براگا، نیوتن سی . ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱‬,‭‌ب۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک