کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۶۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۶۶-
 
ناشر:
آت‍ی‌ن‍گ‍ر: وی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده کاربردی با SQL Server 2016 [اس . کیو. ال . سرور۲۰۱۶ ]
شیخ بهائی ، محمدرضا، ۱۳۶۶- ؛  تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۵‌ش۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک