کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ه‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ع‍اون‍ی‌ ه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعاونی های سهامی عام
شهریور، علی حسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۵۳۲/۶۵‬,‭آ۴‌ش۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک