کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۲۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ش‍ه‍ری‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
پدیدآور:
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حمل و نقل (برنامه ریزی ، مدیریت ، سازماندهی )
شفیعی ، سعید، ۱۳۲۳- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک