کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‌، س‍ه‍ی‍ل‌
اح‍م‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
پ‍اژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه اشعار خلیل الله خلیلی
خلیلی ، خلیل الله ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۹۰۱۳‬,‭‌ل۹آ۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دریا در غدیر
محمودی ، سهیل ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ح۹۵د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قافیه در باد گم میشود
احمدی ، احمدرضا ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ح۸۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک