کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍وب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
Rathbone,Andy
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍وب‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
[لرنینگ ویندوز ویستا] Learning Windows Vista [ منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت صنوبر   ، [۱۳۸۶؟]
شماره راهنما: ۴ل‌۹۴س‌ /، ۷۶/۷۶، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش نرم افزار Microsoft access 2003 [میکروسافت اکسس ۲۰۰۳ ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت صنوبر   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۴آ۲پ‌/،۷۶/۹ ، AQ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
محافظین کاسپرسکی ۲۰۱۱ = Kaspersky security suite 2011 [ منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت صنوبر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۳۲م‌۹و/، ۷۶/۷۶، AQ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه آفیس ۲۰۱۱ = Microsoft office collection 2011 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت صنوبر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۹۶م‌۷آ/، ۵۵۴۸/۴ ، FH، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحان صفحه ادوبی ( فارسی ) = Adobe page design cs5 middle east [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت صنوبر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۴ط۴۸ب‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک