کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
م‍ت‍ل‍ب‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ت‍وزی‍ع‌ -- خ‍ودک‍اری‌
 
پدیدآور:
ای‍ن‍ی‍وس‍ک‍ی‌، ک‍ش‍ی‍ش‍ت‍وف‌، ۱۹۶۰ - م‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ب‍ج‍دن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۶۲-
ده‍ق‍ان‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، زه‍ره‌، ۱۳۶۱-
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
س‍ه‍ادان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های هوشمند الکتریکی
ابراهیمی بجدنی ، محمدرضا، ۱۳۶۲- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های هوشمند: زیرساخت ها و ارتباطات
اینیوسکی ، کشیشتوف ، ۱۹۶۰ - م ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری آسان شبکه های عصبی مصنوعی در MATLAB [ مطلب ]
دهقانی بیدگلی ، زهره ، ۱۳۶۱- ؛  تهران آتی نگر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭د۹۲‌ی۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک