کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ورذاک‍رع‍رب‍ان‍ی‌، س‍وداب‍ه‌، ۱۳۵۲-
ه‍زارخ‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
آت‍ی‌ن‍گ‍ر: وی‍ن‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی و ژنتیک الگوریتم
پورذاکرعربانی ، سودابه ، ۱۳۵۲- ؛  لاهیجان ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌پ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
موجک ها در هوش محاسباتی
هزارخانی ، اردشیر، ۱۳۴۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‍ه۴‌م۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هوش محاسباتی
تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک