کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، دی‍وی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ارت‍ون‍ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارخانه هیولاها [ .] Monsters,Inc [ منبع الکترونیکی ]
مشهد [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۲ک‌ /، ۱۷۶۵ ، CN ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی
سیلورمن ، دیوید ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۷۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک