کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍س‍ام‍د رادی‍وی‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍س‍ام‍د رادی‍وی‍ی‌
 
پدیدآور:
رزاق‍ی‌ م‍ن‍ش‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۰-
م‍ح‍س‍ن‌زاده‌، م‍ب‍ی‍ن‌، ۱۳۶۳-
 
ناشر:
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین راهنمای سیستم های شناسایی خودکار RFID [آر.اف .آی .دی .]
محسن زاده ، مبین ، ۱۳۶۳- ؛  تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۰‬,‭‌س۹‌م۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جامع کاربردها و عملکرد سیستم های شناسایی مبتنی بر امواج رادیویی RFID [آر. اف . آی . دی .]
رزاقی منش ، علی ، ۱۳۷۰- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۰‬,‭‌س۹ر۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک