کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ل‍ی‍ب‍ووی‍ت‍س‌، ج‍ی‌، ۱۹۵۷ - م‌
ح‍س‍ن‍ی‌ آه‍ن‍گ‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۰-
ل‍ی‍ب‍ووی‍ت‍س‌، ج‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) ، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستم های خبره : با فصولی درباره شبکه های عصبی مصنوعی ، تئوری مجموعه های فازی
غضنفری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌غ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
لیبوویتس ، جی ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌ل۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
لیبوویتس ، جی ، ۱۹۵۷ - م ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌ل۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی هوش مصنوعی : به همراه فصولی درباره هوش نمادین و هوش محاسباتی
حسنی آهنگر، محمدرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع ) ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ح۴۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک