کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ه‍ادان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌
پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ س‍روی‍س‌ ده‍ن‍ده‌ و س‍روی‍س‌ گ‍ی‍رن‍ده‌
دری‍م‌ وی‍ور( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍ی‍پ‍وت‍ر
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دوی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۶۶-
وی‍ک‌ ف‍ی‍ل‍د، ک‍م‍رون‌
ف‍رای‌، ک‍رت‍ی‍س‌، ۱۹۶۸ - م‌.
وم‍پ‍ن‌، ف‍ی‍ث‌
ش‍ک‍وف‍ی‍ان‌، ش‍ه‍رام‌
ه‍ان‌، ب‍رای‍ان‌دی‌
ن‍اطق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ک‍وف‍ی‍ان‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۴-
ه‍ان‍ی‌ ک‍ت‌، ج‍ری‌
ب‍رت‍ک‍و، ای‍وان‌
ق‍ب‍ادی‌، م‍ه‍رداد
م‍ح‍م‍دپ‍ور، پ‍رس‍ت‍و، ۱۳۵۶-
ب‍روس‌، ب‍ت‍س‍ی‌
ش‍ل‍دون‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
س‍ه‍ادان‍ش‌ : ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
س‍ه‍ادان‍ش‌: ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
س‍ه‍ادان‍ش‌: ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
س‍ه‍ادان‍ش‌: ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ها در SQL Server 2000 (اس .کیو .ال .سرور۲۰۰۰)
شلدون ، رابرت ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۵‌ش۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و کاربردی Flash Mx [فلش ام . ایکس ]۲۰۰۵و۲۰۰۴
شکوفیان ، شهرام ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ش۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل و کاربردی Flash Mx [ فلش ام . ایکس ] ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ [ منبع الکترونیکی ]
تهران سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۴م‌ /، ۸۹۷/۷ ، RT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
[ا. اس . پی . نت ] NET. ASP راهنمای برنامه نویسان وب
تهران سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع رجیستری ویندوز XP [ایکس پی ]
هانی کت ، جری ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‍ه۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی در VB. NET [وی . بی نت ]
شکوفیان ، شهرام ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ش۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک NET (دات نت ) راهنمای برنامه نویسان
ویک فیلد، کمرون ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹و۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاربر PLC
شکوفیان ، شهرام ، ۱۳۴۴- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل میکروکنترلرهای PIC [پی . آی . سی .]
قبادی ، مهرداد ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ق۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع Dreamweaver 8 [دریم ویور۸ ]
بروس ، بتسی ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭د۴‌ب۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع PLC Step 7 [پی . ال . سی . استپ ۷ ]
ناطقی ، علی ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع PLC Step 7 [پی . ال . سی . استپ ۷ ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران سهادانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴۷م‌۹ک‌ /، ۲۲۳ ، JT، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی و برنامه نویسی پرولوگ
برتکو، ایوان ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۶‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی MATLAB [مطلب ] برای علوم و مهندسی
هان ، برایان دی ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Office Excel 2007 [ آفیس اکسل ۲۰۰۷ ]
فرای ، کرتیس ، ۱۹۶۸ - م . ؛  تهران سهادانش : انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز تصویری Power Point 2007 [پاورپوینت ۲۰۰۷ ]
تهران سهادانش : انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز تصویری Microsoft office Access 2007 [مایکروسافت آفیس اکسس ۲۰۰۷ ]
ومپن ، فیث ؛  تهران سهادانش : انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲و۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsott Office word 2007 [مایکروسافت آفیس ورد۲۰۰۷ ]
محمدپور، پرستو، ۱۳۵۶- ؛  تهران سهادانش : انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۳۷‌م۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل HTML [اچ . تی . ام . ال .] و اصول طراحی وب
تهران سهادانش : تخت سلیمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شبیه سازی در محیط simulink [ سیمولینک ]: MATLAB 7.12 [ مطلب ۷/۱۲ ]
مهدوی ، مصطفی ، ۱۳۶۶- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲‌م۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5