کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ون‌، ری‍م‍ون‍د
 
ناشر:
س‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات مدیریت منابع انسانی
استون ، ریموند ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک