کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ل‍م‍ان‌ خ‍اک‍س‍ار، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍م‍ان‌ خ‍اک‍س‍ار، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حکومت ، فرد و امنیت
سلمان خاکسار، عبدالحمید ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۸۵۳‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک