کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ل‍طان‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌( ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌)
ن‍رم‌ اف‍زار ن‍گ‍اری‌ اداری‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
ص‍ب‍اغ‌ ی‍زدی‌، س‍ع‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستم نامه نگاری اداری
سلطانی ، سعید ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۳ت‌۸س‌ /،ک‌ /۱۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول کاربردی مهندسی ارزش
صباغ یزدی ، سعیدرضا، ۱۳۳۹- ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۸‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک