کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ح‍ت‌ وب‌
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و
 
پدیدآور:
دام‍ل‍ی‍و، ژوزف‌
س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
ف‍خ‍راک‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پرسپکتیو
داملیو، ژوزف ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭د۲‌م۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم تحت وب مدرسه
سعیدی ، مریم ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۹س‌۷ س‌ / ،ک‌ /۶۰۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک