کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍خ‍ت‌ اف‍زار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ه‍ای‌ ری‍ز - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ن‍ص‍ب‌ و راه‌ ان‍دازی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زاری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
س‍خ‍ت‌ اف‍زار - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
روب‍ات‌ ف‍وت‍ب‍ال‍ی‍س‍ت‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ازی‌
وی‌ .اچ‌ .دی‌ .ال‌( .زب‍ان‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار)
ج‍م‍ع‌ چ‍ن‍د ع‍م‍ل‍ون‍دی‌
وی‌.اچ‌.دی‌.ال‌ (.زب‍ان‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار)
س‍خ‍ت‌ اف‍زار
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌ - داده‌ پ‍رداری‌
وی‌. اچ‌. دی‌. ال‌( زب‍ان‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار
رب‍ات‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ش‍ج‍اع‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
ی‍الام‍ان‍چ‍ی‌ ،س‍وداک‍ار
آص‍ف‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
ش‍ف‍ق‍ی‌، ن‍وش‍ی‍ن‌
ک‍ش‍اورزم‍ه‍ر،م‍ح‍م‍ود
ش‍وه‍ول‍م‌ ،اش‍ت‍ف‍ان‌
ش‍ه‍ری‍اری‌ ، ش‍ی‍رزاد
روم‍ن‌ ،اس‍ت‍ی‍ون‌
س‍ی‍درض‍ی‌، ح‍س‍ن‌
خ‍طی‍ب‌ زاده‌، ش‍ادی‌
ج‍رن‍ی‍گ‍ان‌، اس‍ک‍ات‌
پ‍ری‌، داگ‍لاس‌
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌،ل‍ی‍لا
ه‍دای‍ت‍ی‌ ، س‍ح‍ر
ف‍رس‍ای‍ی‌،داری‍وش‌
س‍رب‍ازی‌، غ‍زال‍ه‌
 
ناشر:
ن‍ص‌
پ‍ازی‍ن‍ه‌م‍ه‍رج‍رد
گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ طراح‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آی‍ن‍ده‌ دی‍گ‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
ش‍ای‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش سخت افزار ، اسمبل و عیب یابی کامپیوتر [ منبع الکترونیکی ]
شماره راهنما: ۸آ /، ۷۸۸۷/۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش VHDL [وی ۰ اچ .دی ۰ ال ]
شوهولم ،اشتفان ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵/۷‬,‭‌ش۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سخت افزارکامپیوترهای شخصی
رومن ،استیون ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول سخت افزار ، مونتاژ و تعمیر کامپیوترهای شخصی از XT [ ایکس .تی ]تا پنتیوم II [تو] ( شامل استانداردهای فنی و حرفه ای و شاخه کار دانش در سخت افزار )
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
[وی . اچ . دی . ال .] VHDL مقدماتی : از شبیه سازی تا سنتز
یالامانچی ،سوداکار ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵/۷‬,‭‌ی۲و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش آشنایی با قطعات سخت افزار کامپیوتر [ منبع الکترونیکی ]
تهران گروه پژوهشی طراحان سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸۹آ/، ۷۸۸۷/۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سخت افزار کامپیوتر
فرسایی ،داریوش ؛  تهران آینده دیگر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵/۶‬,‭‌ف۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سخت افزار و مونتاژ کامپیوتر :مونتاژ ،ارتقا و تعمیر تا کامپیوترهای پنتیوم ۴ قابل استفاده دانشجویان رشته های کامپیوتر
شجاعی مقدم ، محسن ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵/۵‬,‭‌ش۳‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری نصب ویندوز و پارتیشین بندی
کشاورزمهر،محمود ؛  تهران پازینه مهرجرد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال با FPGA [اف . پی . جی . ای ] و زبان توصیف سخت افزارVHDL [وی . اچ . دی . ال ] با بیش از ۱۴۰ مثال ...
سیدرضی ، حسن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭ر۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع PC [پی سی ] سخت افزار و نرم افزار
جرنیگان ، اسکات ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ج۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
راهنمای جامع PC [پی سی ] سخت افزار و نرم افزار [ منبع الکترونیکی ]
تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۲ر/، ۷۸۸۷/۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال با FPGA [ اف .پی .جی .ای ] و زبان توصیف سخت افزار VHDL [وی .اچ .دی .ال ][منبع الکترونیکی ]
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۴ط۷ر/،۷۸۶۸، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
پیاده سازی نرون های عصبی مصنوعی توسط Verilog [ وری لاگ ]
سربازی ، غزاله ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹پ‌۴س‌ /،ک‌ /۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ساختار داخلی مسیر یاب و پیاده سازی جدول جستحو بر اساس CAM [سی . ای . ام .] با زبان های توصیف سخت افزار
خطیب زاده ، شادی ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴ب‌۶خ‌ /، ک‌ /۱۰ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتم ضرب بوث و شبیه سازی آن با زبان توصیف سخت افزاری Verilog [وریلاگ ]
هدایتی ، سحر ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۷ال‍ف‌۴ه‌ /،ک‌ /۱۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
[وی . اچ . دی . ال .] VHDL با مثال
پری ، داگلاس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵/۷‬,‭‌پ۴و۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل Fuzzy-PID [ فازی - پی . آی . دی .] یک بازوی رباتیک
ملکیان ،لیلا ؛  دانشگاه اما رضا(ع ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷ ،۹ک‌۷م‌ /،ک‌ /۳۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
ربات نقشه کش
آصفی یزدی ، مهدی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷ ،۲ر۶آ /،ک‌ /۳۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ساختار کنترلی و شبیه سازی یک روبات نمونه
شفقی ، نوشین ؛  مشهد ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۷ ،۴ب‌۷ش‌ /،ک‌ /۷۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9