کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ج‍ادی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دف‍ت‍رداری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی
سجادی نژاد، حسن ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی
سجادی نژاد، حسن ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌س۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک