کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ال‍م‍ی‌ م‍ج‍رد، زی‍ن‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روب‍ات‍ه‍ای‌ م‍ت‍ح‍رک‌
 
پدیدآور:
س‍ال‍م‍ی‌ م‍ج‍رد، زی‍ن‍ب‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مسیریابی رباتهای متحرک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها
سالمی مجرد، زینب ؛  مشهد:دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۵م‌۲س‌ /،ک‌ /۱ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک