کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍اری‍خ‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ ، ع‍ل‍ی‌ ، ره‍ب‍رج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ۱۳۱۸ -- - دی‍دگ‍اه‌ درب‍اره‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اری‍خ‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی از دریچه عمومی بر مبحث امنیت
ساریخانی ، یدالله ، ۱۳۶۴- ؛  تهران موسسه انتشاراتی جهان جام جم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۱۰/۵‬,‭‌س۱۴‌ن۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک