کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍اروق‍ی‌ ، رام‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍دگ‍ذاری‌ ف‍ش‍رده‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اروق‍ی‌ ، رام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه پروتوکل کارامد کدگذاری فشرده کوانتومی
ساروقی ، رامین ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴ال‍ف‌۲س‌ /،ال‍ف‌ /۳۳۷، ب‍رق‌ . م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک