کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رک‍ورد اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ۱۹۲۹ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رک‍ورد اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ۱۹۲۹ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
گ‍ال‍ب‍رای‍ت‌، ج‍ان‌ ک‍ن‍ت‌، ۱۹۰۸-
 
ناشر:
ب‍وع‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سقوط بزرگ
گالبرایت ، جان کنت ، ۱۹۰۸- ؛  تهران بوعلی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۳۷۱۷/۱۹۲۹‬,‭‌گ۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک