کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روزن‍ام‍ه‌ه‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طب‍وع‍ات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌
روزن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
روزن‍ام‍ه‌ه‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍م‍ام‍ی‌ زاده‌، ج‍ع‍ف‍ر، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رن‍ج‍ب‍ر، اح‍م‍د
ش‍م‍س‌آب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وی‌
اطلاع‍ات‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر س‍ن‍ب‍ل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران ۱۳۸۰
سلطانی ، پوری ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مطبوعاتی (فارسی ، عربی ، انگلیسی )
رنجبر، احمد ؛  [تهران ] علوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۲۸‬,‭ر۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روزنامه های ایران : از آغاز تا سال ۱۳۲۹ ه.ق .۱۲۸۹ ه.ش . با اضافات و شرح کامل به همراه تصاویر روزنامه ها: برداشتی از فهرست ه. ل . رابینو
خمامی زاده ، جعفر، گردآورنده و مترجم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نوین مطبوعاتی (فارسی - عربی )
شمس آبادی ، حسین ؛  مشهد نشر سنبله   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۲۸‬,‭‌ش۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک