کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روب‍ات‌ ف‍وت‍ب‍ال‍ی‍س‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روب‍ات‌ ف‍وت‍ب‍ال‍ی‍س‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ف‍ق‍ی‌، ن‍وش‍ی‍ن‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ساختار کنترلی و شبیه سازی یک روبات نمونه
شفقی ، نوشین ؛  مشهد ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۷ ،۴ب‌۷ش‌ /،ک‌ /۷۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک