کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رح‍ی‍م‍ی‌ ، غ‍ف‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
 
پدیدآور:
رح‍ی‍م‍ی‌، غ‍ف‍ار
رح‍ی‍م‍ی‌ ، غ‍ف‍ار
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
شبکه های هوشمند و فناوری های مخابراتی
رحیمی ، غفار ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۱،۲ش‌۲ر /،ک‌ /۳۳۰،ب‍رق‌ . م‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و شبیه سازی یک مدار ولتاژ مرجع شکاف باند با توان مصرفی اندک
رحیمی ، غفار ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶ ،۴ط۳ر /،ال‍ف‌ /۱۶۸۸ ،م‍داره‍ای‌م‍ج‍ت‍م‍ع‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک