کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ران‍ک‍ل‍ر، ت‍ام‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داده‌ ک‍اوی‌
 
پدیدآور:
ران‍ک‍ل‍ر، ت‍ام‍س‌
 
ناشر:
آت‍ی‌ن‍گ‍ر: وی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل شناسی داده ها
رانکلر، تامس ؛  تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲ر۱۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک