کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : راف‍ع‌، وح‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ر (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌
زب‍ان‌ ه‍ای‌ ص‍وری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
راف‍ع‌، وح‍ی‍د
راف‍ع‌، وح‍ی‍د، ۱۳۵۷-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور کامپایلر
رافع ، وحید ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۲۳د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین ها همراه با مسائل حل شده ویژه دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی
رافع ، وحید، ۱۳۵۷- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭ر۲۵‌ن۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک