کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ارگ‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
زان‍ی‍س‌: ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی : رهیافتی نوین
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
راسل ، استوارت جاناتان ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی : مفاهیم بنیادی
راسل ، استوارت جاناتان ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی رهیافتی نوین
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران زانیس : شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
راسل ، استوارت جاناتان ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۹-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آرتیفیشال
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۷۳۱۷۵-- -6 ۶۶۴۸۳۱۴۵،آدرس ناشر :تهران : خ . انقلاب ، خیابان 21 فروردین ، خ . لبافی نژاد، پ . 791 ارگ   ، ۱۳۹۰=۲۰۱۱ م
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲آ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک