کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دی‍وس‍الار، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌، ۱۳۶۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
دی‍وس‍الار، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
ت‍ی‍س‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قدرت اطلاعات : تاثیر اطلاعات بر نظریه توسعه
دیوسالار، عبدالرسول ، ۱۳۶۰- ؛  تهران تیسا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۱۰/۵‬,‭د۹۵‌ق۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک