کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍اب‍ت‌ -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍اب‍ت‌ - ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
دی‍اب‍ت‌ -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ر، ب‍ی‍ل‌
ک‍ام‍پ‍ای‍ن‌، ب‍ارب‍ارا
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌
ک‍ری‍م‌ خ‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و تمرین بدنی در دیابت
بر، بیل ؛  تهران کریم خانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ورزشی ویژه بیماران دیابتی
گوردون ، نیل ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ورزش در کنترل بیماری قند
کامپاین ، باربارا ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فعالیت ورزشی ، تمرین و دیابت : با رویکرد اثرات فعالیت بدنی بر پیشگیری و کنترل دیابت
تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌ف۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک