کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍اب‍ت‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍اب‍ت‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ال‌ وود، م‍ری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دیابت
اسمال وود، مری ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۰/۴‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک