کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دول‍ت‍م‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
ث‍ق‍ه‌الاس‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
دول‍ت‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی از رهیافت علوم شناختی
ثقه الاسلامی ، علیرضا، ۱۳۵۱- ؛  تهران دولتمند   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ث۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک