کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ادی‌، م‍ه‍دی‍ه‌
 
ناشر:
آذرب‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع هوش مصنوعی ویژه دانشجویان مهندسی کامپیوتر - - IT مکاترونیک : شرح درس ، شرح نکات مهم ،...
شادی ، مهدیه ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۲۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک